T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

11. Kalkınma Planı Çalışmaları Anketi


Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinin 05.02.2018 tarih ve 87 sayılı yazısı ile On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) hazırlanma sürecinde  güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliliğin oluşturulması amacıyla yapılması kararlaştırılan çalışmalardan birinin de vatandaşlara yönelik anket çalışması olduğu  ve bu nedenle (http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr) adresinde yer alan anketin 01-28 Şubat tarihleri arasında aktif olacağı ve bu süre zarfında vatandaşlarca internet üzerinden ankete katılım sağlanabilmesi hakkındaki bilgi yazılarına aşağıda ulaşabilirsiniz.

Anket.pdf
Anket ek.pdf